Så er bestyrelse og udvalg igen på trapperne med et turprogram, som varierer mellem kyst-, sø-, å- og havture. Vi håber at alle medlemmer bliver tilgodeset og vil bakke op om turene. Hvis der er behov for flere eller anderledes ture, måske nogle vi ikke har prøvet før, så henvend jer til det pågældende udvalg, så prøver vi sammen at finde en løsning.

(OBS OBS) Vi henstiller til, at alle juniorerne altid bruger redningsveste ved alle fisketure, fra båd og land! Vel mødt!

»Hverdagsture«
I år fastlægger vi nogle datoer (Se i programmet) og tilmelding skal ske 14 dage inden turen afholdes.
Tilmelding skal ske til Ib på 4034 6887. Prisen ligger på ca. 250,- (hvis man er gammel nok). Ellers ca. 300,-.

NB!
Alle mellem 18 og 65 år skal medbringe det statslige fisketegn, for at kunne deltage på havturene. Det har vi altid skullet, men nu er det blevet lagt over på skippers skuldre at sørge for at det er i orden.

Tilmelding til turene er bindende, så hvis afmelding sker efter tilmeldingsfristen, hæfter man for betalingen, hvis der ikke findes en afløser.

Nye regler for fiskeri på Øresund:

I februar og marts må der højst tages 3 torsk med hjem pr. mand og resten af årets måneder max. 5 torsk pr. mand.

Hilsen bestyrelsen!

Tirsdag den 22. maj. Røgeaften
Vi fortsætter traditionen med en røgaften i maj hos Karin og Søren. Ring til Ib Hansen på 4034 6887 og meld dig til, så vi ved hvor mange vi bliver.

Kl.19.00

Lørdag den 10. juni. Sommerpokaltur - 30 pladser. Arresø fra Helsingør
Vi starter med morgenmad kl. 5.00 i klubbens lokaler. Derefter kører vi i bus til Helsingør hvor vi fisker fra Arresø (fra kl. 7.00 til 12.00) om præmier og »Sommerpokalen«. Hvis der er nogle der vil have den bedre halvdel med til spisning uden at skulle med på turen koster det en flad halvtredser. Tilmelding både til kaffe, tur og mad senest 27. maj til Ib Hansen på 4034 6887.

Der må ikke medtages spiritus på båden, men kan købes om bord

Afg. kl. 5.45
Seniorer:
kr. 350,-
Juniorer:
kr. 175,-

Sommerferie

 
Lørdag den 25. august - Kysttur
Vind og vejr bestemmer hvorfra vi fisker. Spørgsmål ang. turen kan stilles ved tilmelding til »Silde Ole« tlf. 5299 7163.
Afg. kl. 10.00

Lørdag den 13. oktober. Klubfestival - 30 pladser. Arresø fra Helsingør
Vi fisker fra kl. 7.00 til 12.00.
Vi konkurrerer om klubbens vandrepokal og en masse sponsorpræmier. Start og hjemkomst er beboerhuset, Ågerup vænge 168, Ågerup. Vi spiser gule ærter kl. 13.30. Derefter er der præmieoverrækkelse. Morgenkaffe med brød kan bestilles og koster 25,- kr. og står på bordene i beboerhuset kl. 5. Tilmelding til Ib Hansen på 4034 6887. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 26. august. Personer der har meldt sig til turen hæfter for beløbet.

Der må ikke medtages spiritus på båden, men kan købes om bord


Afg. kl. 5.45
Seniorer:
kr. 350,- for
tur og bus
Juniorer:
kr. 175,-
Ledsager til gule ærter
kr. 50,-